De voor- en nadelen van een eenmanszaak

Er komt veel kijken bij het oprichten van een bedrijf. Één van de allerbelangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden bij het oprichten van een bedrijf is de keuze voor de rechtsvorm van een onderneming. Een rechtsvorm is een juridische vorm die de ondernemer kiest voor zijn bedrijf. Dit is belangrijk voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bepaald onder andere de aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen. Het is dus belangrijk goed de verschillende rechtsvormen tegenover elkaar te zetten zodat u een juiste en geschikte rechtsvorm voor uw onderneming kiest en aanhoudt. De eenmanszaak is een voorbeeld van een rechtsvorm.

De voordelen van een eenmanszaak

De eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij de ondernemer, als natuurlijk persoon van vlees en bloed, de enige verantwoordelijke en aansprakelijke is voor de ondeneming. Dit houdt in dat je met je privévermogen aansprakelijk bent voor je zakelijke schulden. Freelancers of zzp’ers worde meestal ingeschreven als eenmanszaak. Een voordeel van een eenmanszaak is dat het oprichten ervan een relatief eenvoudig en simpel proces is. Bovendien is een ander pluspunt van een eenmanszaak dat je, zeker in het begin, van veel belastingvoordeel kunt profiteren. Dit houdt in dat je onder andere in aanmerking kunt komen voor zelfstandigen- en startersaftrek.

De nadelen van een eenmanszaak

Toch zitten er ook nadelen aan het oprichten en hebben van een eenmanszaak. Zo ben je, zoals gezegd, zelf hoofdelijk aansprakelijk voor schulden en schade die jij of jouw producten en diensten aan anderen hebben toegebracht. Dit betekent dat jouw privé-inkomen kan worden aangesproken om eventuele schulden af te lossen. Bovendien kan het voor startende ondernemers moeilijk zijn om het startkapitaal te vergaren dat nodig is om een eenmanszaak op te richten. Bij een eenmanszaak wordt dit nog verder bemoeilijkt doordat investeerders een bedrag moeten uitlenen aan de ondernemer, wat onzekerheid met zich meebrengt. Tot slot ben je als ondernemer van een eenmanszaak zelf verantwoordelijk voor je pensioen.